Linija za proizvodnju sokova od voća i povrća, koja je prošle godine instalirana u prostorijama Agro turističkog klastera Lepoglava koji djeluje na području Varaždinske županije, proširena je i uspostavljena je linija za proizvodnju džemova.
U liniji za proizvodnju sokova od voća i povrća u godinu dana prerađeno je preko 40 tona voća i proizvedeno 20 tisuća litara voćnih sokova.
U liniji za proizvodnju džemova planira se proizvesti 20 tona džemova u roku od 1 godine korištenjem pulpe iz proizvodnje sokova od voća i povrća pogodnog za izradu džemova.